Sssjjhht!

Het wordt van het weekend 20 graden, dat vraagt om een mooie wandeling door het bos! We gaan een Emmaüswandeling maken: een wandeling die begint in stilte gevolgd door een gesprek over hoop en teleurstelling en passie en verlangen in tweetallen. Een stille zaterdag wandeling!

Wil je meelopen? Probeer dan een wandelmaatje te vinden die je graag beter wilt leren kennen. Alleen ben je natuurlijk ook welkom!

We verzamelen in de ochtendkoelte om 10u bij – vanaf Den Haag Centraal gezien – het eerste bankje bij het water aan de Koekamp (dat fietspad heet de Laan van Reagan en Gorbatsjov) en eindigen rond 12u met een kop koffie in de zon :).

Bijdrage: €5,-
Wil je via maike@zinzoekers.nl laten weten of je meegaat?